Forskarassistent Jobs i Sverige -

Sverige > Forskarassistent > 49 jobs hittades.


Biträdande lektor i biologi. Forskningsinriktning: Modellering av vattendragsmiljöer och miljöflöden | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | fredag 16 mars 2018 08:01

Professor i sociologi | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | torsdag 15 mars 2018 11:23

Universitetslektorer i socialt arbete | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | lördag 10 mars 2018 08:01

Universitetslektor i genusvetenskap | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | torsdag 15 mars 2018 11:23

Tre universitetslektorer i omvårdnad | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | onsdag 14 mars 2018 10:33

Universitetslektor i sociologi | KARLSTADS UNIVERSITET | Värmland | torsdag 15 mars 2018 11:23


Jobberbjudanden sökresultat | Sverige


Karolinska Institutet >> Upp till tolv anställningar som forskarassistent i medicinsk vetenskap i Stockholm
tisdag 20 februari 2018 17:36 | Karolinska Institutet | Karolinska Institutet
Anställning som forskarassistent. Den sökande får inte ha varit anställd som forskarassistent före 2018-01-01.... | Karolinska Institutet - Stockholm

Sveriges lantbruksuniversitet >> Postdoktor i skogsskötsel med inriktning mot skog och klimat i Umeå
torsdag 08 mars 2018 15:25 | Sveriges lantbruksuniversitet | Arbetsförmedlingen
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i ett skogsvetenskapligt ämne med inslag av skogsskötselperspektiv, och som inte tidigare... | Sveriges lantbruksuniversitet - Umeå

Karolinska Institutet >> Forskarassistent inom Psykologi i Stockholm
fredag 16 mars 2018 14:36 | Karolinska Institutet | Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver... | Karolinska Institutet - Stockholm
Liknande : Forskarassistent inom Psykologi
Göteborgs universitet >> Forskare inom antropogena biaser i makroekologiska och makroevolutionära mönster hos fåglar i Göteborg
onsdag 28 februari 2018 19:06 | Göteborgs universitet | Göteborgs universitet
Søren Faurby, forskarassistent. Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från... | Göteborgs universitet - Göteborg

Karolinska Institutet >> Forskarassistent inom Molekylär neurodegeneration i Stockholm
torsdag 08 mars 2018 15:19 | Karolinska Institutet | Karolinska Institutet
En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller... | Karolinska Institutet - Stockholm

KARLSTADS UNIVERSITET >> Tre universitetslektorer i omvårdnad i Värmland
onsdag 14 mars 2018 10:33 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i. Råd för ansökan befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent. som finns på www.kau.se under lediga...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad
KARLSTADS UNIVERSITET >> Biträdande lektor i biologi. Forskningsinriktning: Modellering av vattendragsmiljöer och miljöflöden i Värmland
fredag 16 mars 2018 08:01 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i. Råd för ansökan befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent. som finns på www.kau.se under lediga...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad
KARLSTADS UNIVERSITET >> Universitetslektor i sociologi i Värmland
torsdag 15 mars 2018 11:23 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på följande länk. http. www...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad

Liknande : Universitetslektor i sociologi


KARLSTADS UNIVERSITET >> Universitetslektor i genusvetenskap i Värmland
torsdag 15 mars 2018 11:23 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan befordran till professor ellerlektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http. www.kau...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad

Liknande : Universitetslektor i genusvetenskap


KARLSTADS UNIVERSITET >> Professor i sociologi i Värmland
torsdag 15 mars 2018 11:23 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http. www.kau...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad

Liknande : Professor i sociologi


KARLSTADS UNIVERSITET >> Universitetslektorer i socialt arbete i Värmland
lördag 10 mars 2018 08:01 | KARLSTADS UNIVERSITET | KARLSTADS UNIVERSITET
Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http. www.kau...... | KARLSTADS UNIVERSITET - Karlstad

Liknande : Universitetslektorer i socialt arbete


Karolinska Institutet >> Forskarassistent inom kognitiv neuropsykiatri med inriktning mot psykos i Solna, Stockholm
fredag 09 mars 2018 23:21 | Karolinska Institutet | www.ki.se
att ha en läkarutbildning i botten. Kvalifikationer Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen... ( ). Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning...... | Karolinska Institutet - Solna, Stockholm
Karlstads Universitet >> Professor i sociologi i Karlstad, Värmland
lördag 17 mars 2018 07:00 | Karlstads Universitet | www.kau.se
/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau...... | Karlstads Universitet - Karlstad, Värmland

Liknande : Professor i sociologi


Universitetslektor i sociologi i Karlstad, Värmland
lördag 17 mars 2018 23:48 | www.academicpositions.se
för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent" som finns på följande länk. http://www.kau...... - Karlstad, Värmland

Liknande : Universitetslektor i sociologi


Karolinska Institutet >> Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) i Stockholm
torsdag 22 februari 2018 00:48 | Karolinska Institutet | www.ki.se
Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) Karolinska... (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering). I sastningen inkluderas även upp till tolv...... | Karolinska Institutet - Stockholm
Professor i sociologi i Karlstad, Värmland
lördag 17 mars 2018 23:58 | www.academicpositions.se
och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar...... - Karlstad, Värmland

Liknande : Professor i sociologi


Universitetslektor i genusvetenskap i Karlstad, Värmland
lördag 17 mars 2018 23:00 | www.academicpositions.se
ellerlektor och ansökan till forskarassistent" som finns på vår hemsida http://www.kau.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga...... - Karlstad, Värmland

Liknande : Universitetslektor i genusvetenskap


Karolinska Institutet >> Forskarassistent inom Psykologi i Stockholm
söndag 18 mars 2018 04:04 | Karolinska Institutet | www.ki.se
. Arbetsuppgifter Vi söker en forskarassistent som kommer att arbeta inom forskningsprojektet ”Social reglering av stress och rädsla... Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig...... | Karolinska Institutet - Stockholm

Liknande : Forskarassistent inom Psykologi


Karolinska Institutet >> Upp till tolv anställningar som forskarassistent i medicinsk vetenskap i Stockholm
torsdag 22 februari 2018 07:12 | Karolinska Institutet | www.ki.se
och kliniskt inriktad forskning och omfattar upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra års finansiering). Satsningen... inkluderar även upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två...... | Karolinska Institutet - Stockholm
Karolinska Institutet >> Forskarassistent inom Molekylär neurodegeneration i Stockholm
lördag 10 mars 2018 00:48 | Karolinska Institutet | www.ki.se
. Kvalifikationer Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande.... En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering...... | Karolinska Institutet - Stockholm
Karlstads Universitet >> Universitetslektor i sociologi i Karlstad, Värmland
lördag 17 mars 2018 06:59 | Karlstads Universitet | www.kau.se
och ansökan till forskarassistent" som finns på följande länk. http://www.kau.se/om-universitetet/ lediga-anställningar...... | Karlstads Universitet - Karlstad, Värmland

Liknande : Universitetslektor i sociologi

"Forskarassistent" Jobb Sökresultat Powred Av :
neuvoo job search (6) | Indeed job search (17) | careerjet job search (26)

se.jobsyd.com : Jobs i Sverige | © Copyright 2018

Home    |    Jobb kategorier     |    Jobb via ort

Privacy Policy